Všeobecné obchodní podmínky

Objednáním služby (osobně, telefonicky, objednávkovým formulářem, emailem, SMS zprávou nebo zprávou na Facebooku), nákupem dárkového poukazu či nákupem služby u poskytovatele služby projevuje kupující svůj souhlas s následujícími obchodními podmínkami:

1. Termín návštěvy je třeba rezervovat předem. Objednaný termín je závazný.

2. Změnu či zrušení termínu je nutné poskytovateli služby ohlásit nejpozději 60 minut před smluveným termínem, a to osobně, telefonicky, emailem, SMS nebo zprávou na Facebooku. V případě pozdního ohlášení změny nebo zrušení termínu (méně než 60 minut předem) si poskytovatel vyhrazuje právo naúčtovat storno poplatek ve výši 50 % z ceny objednané služby. V případě nedostavení se k výkonu objednané služby bez předešlého zrušení termínu u poskytovatele (telefonicky, emailem, SMS nebo zprávou na Facebooku) si poskytovatel vyhrazuje právo naúčtovat storno poplatek ve výši 100 % z ceny objednané služby. Storno poplatek je nutné uhradit do 30 dnů ode dne objednané služby osobně na provozovně, nebo převodem na účet poskytovatele.

3. Dostaví-li se kupující na objednanou službu se zpožděním, vyhrazuje si poskytovatel právo masáž zkrátit o čas délky zpoždění. Pokud je zpoždění delší než 10 minut, má poskytovatel právo kupujícího odmítnout.

4. Nedostaví-li se kupující/držitel poukazu na objednanou službu bez předchozího zrušení či změny termínu, poukaz automaticky propadá a držitel poukazu i kupující ztrácí nárok na jeho využití.

5. Poskytovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně osobních údajů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

6. Dárkové poukazy na služby jsou platné ode dne objednání. Platnost poukazů je omezena na dobu 12 měsíců od zakoupení. Platnost lze v případě uvedené konkrétní platnosti prodloužit po domluvě s poskytovatelem. Poskytovatel může poukaz prodloužit ze své vlastní dobré vůle, pokud uzná důvody kupujícího/držitele za závažné. Vouchery nelze směnit za hotovost.

7. Při nepředvídaných vážných okolnostech si poskytovatel vyhrazuje právo na přeobjednání termínu zarezervované služby, a to nejpozději v den jejího výkonu v ranních hodinách telefonickou domluvou s kupujícím.

8. V případech nevhodného chování kupujícího či jeho vážnějšího zdravotního stavu má poskytovatel právo kupujícího odmítnout. Pokud není poskytovatel před výkonem služby informován o případných zdravotních potížích kupujícího, nenese poskytovatel zodpovědnost za případné zdravotní komplikace vzniklé v důsledku vykonané služby.

9. Nesouhlasí-li kupující s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, má možnost služeb nevyužít.