Všeobecné obchodní podmínky

Objednáním služby (osobně, telefonicky, objednávkovým formulářem, emailem, SMS zprávou nebo zprávou na Facebooku), nákupem dárkového poukazu či nákupem služby u poskytovatele služby projevuje kupující svůj souhlas s následujícími obchodními podmínkami:

1. Termín návštěvy je třeba rezervovat předem. Objednaný termín je závazný.

2. Změnu či zrušení termínu je nutné poskytovateli služby ohlásit nejpozději 60 minut před smluveným termínem, a to osobně, telefonicky, emailem, SMS nebo zprávou na Facebooku. V případě pozdního ohlášení změny nebo zrušení termínu (méně než 60 minut předem) si poskytovatel vyhrazuje právo naúčtovat storno poplatek ve výši 50 % z ceny objednané služby. V případě nedostavení se k výkonu objednané služby bez předešlého zrušení termínu u poskytovatele (telefonicky, emailem, SMS nebo zprávou na Facebooku) si poskytovatel vyhrazuje právo naúčtovat storno poplatek ve výši 100 % z ceny objednané služby. Storno poplatek je nutné uhradit do 30 dnů ode dne objednané služby osobně na provozovně, nebo převodem na účet poskytovatele.

3. Při rezervaci masáže je účtována záloha ve výši 500 až 1.000 Kč, při rezervaci kurzu činí záloha 2.000 Kč. Tato záloha bude odečtena z ceny masáže/kurzu. V případě, že termín je ze strany klienta zrušen více než 24 hodin před úkonem, záloha je převoditelná/vratná. Pokud termín rušíte méně než 24 hodin před úkonem, záloha propadá studiu za způsobenou škodu. Pokud se podaří najít na vaše místo náhradu, záloha se převede na vaši příští návštěvu.

4. Dostaví-li se kupující na objednanou službu se zpožděním, vyhrazuje si poskytovatel právo masáž zkrátit o čas délky zpoždění. Pokud je zpoždění delší než 10 minut, má poskytovatel právo kupujícího odmítnout.

5. Nedostaví-li se kupující/držitel poukazu na objednanou službu bez předchozího zrušení či změny termínu, poukaz automaticky propadá a držitel poukazu i kupující ztrácí nárok na jeho využití.

6. Poskytovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně osobních údajů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

7. Dárkové poukazy na služby jsou platné ode dne objednání. Platnost poukazů je omezena na dobu 6 měsíců od zakoupení. Poskytovatel může platnost poukazu prodloužit ze své vlastní dobré vůle, pokud uzná důvody kupujícího/držitele za závažné. Vouchery nelze směnit za hotovost.

8. Při nepředvídaných vážných okolnostech si poskytovatel vyhrazuje právo na přeobjednání termínu zarezervované služby, a to nejpozději v den jejího výkonu v ranních hodinách telefonickou domluvou s kupujícím.

9. V případech nevhodného chování kupujícího či jeho vážnějšího zdravotního stavu má poskytovatel právo kupujícího odmítnout. Pokud není poskytovatel před výkonem služby informován o případných zdravotních potížích kupujícího, nenese poskytovatel zodpovědnost za případné zdravotní komplikace vzniklé v důsledku vykonané služby.

10. Nesouhlasí-li kupující s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, má možnost služeb nevyužít.