Kurz tantrického léčivého doteku – je pro všechny?

Jaký je vlastně klíč k efektivní masáži a rituálu? Může ho mít každý? Schopnost tantricko-energetické hry máme přirozeně v sobě. Jen jsme ji zapomněli rozvíjet. Láska miluje dotek a láska jste vy. Jak to uděláte? Vzdáte se myšlenek. Můžete se naučit dotýkat se vědomě, bezcílně a bez ega, a tím léčit. Umění tantrického doteku, ladění jemných vibrací, rozproudění energie, hra se smyslovými vjemy… Každý může okusit a nechat se vtáhnout do světa vnitřních radovánek, pak už záleží na něm, jestli bude dál rozvíjet své (v)cítění a získané primární dovednosti. Schopnost doteku je dána každé lidské duši. Procítit jeho posvátnost je jen další volný krok, jak prohloubit naši přirozenost a vývoj duše. Můžeme říct sbohem stresu, protože toto je svět opravdové hry a kouzel. Tak jako děti díky hře zapomenou na vše, stává se dotek klíčem k meditaci a hře pro dospělé. Dotek posiluje nás, druhého, lásku a celý svět. Když se oddáte víře v sílu doteku, obejme vás to, co vás přesahuje. A to je tu pro každého z nás. Vdechnete život doteku a vytvoříte dílo okamžiku, tantrický léčivý dotek. Zajímají-li vás bližší podrobnosti, přečtěte si o kurzu zde.